Poprawnie wykonana analiza statystyczna do doktoratu

Pisanie doktoratu nigdy nie odbywa się we własnym zakresie. To znaczy osoba, która decyduje się na pisanie takiej pracy, zawsze robi to pod okiem promotora. Promotor to osoba, która ma dużą wiedzę i jest w stanie czuwać nad tym, by praca była pisana poprawnie. Poza tym zadaniem promotora jest udzielanie wskazówek i porad osobie, która zajmuje się pisaniem doktoratu.

Nie jest to zadanie łatwe i niekiedy zdarza się, że doktorat pisze się latami. Wszystko zależy też od tego, jak autor zaangażuje się w pisanie i jaki temat sobie wybierze. Znaczenie ma też pomoc promotora. Jeśli dokładnie umie on powiedzieć, jak powinna być przeprowadzona analiza statystyczna do doktoratu i jest w stanie mobilizować autora doktoratu do pisania, to praca idzie szybciej. Ważne są też konstruktywne uwagi i praktyczne wskazówki z jego strony, bo od tego zależy to, czy pisanie doktoratu zakończy się sukcesem.