Spawanie stali nierdzewnej

Źródło: https://eurometogrodzenia.pl/

Jak wygląda spawanie stali nierdzewnej elektrodą metodą TIG?

Spawanie stali nierdzewnej bardzo często odbywa się nietopliwą elektrodą, czyli metodą TIG, w osłonie gazu obojętnego. Usługę taką możesz zlecić naszej firmie Euromet Ogrodzenia, w której zajmujemy się przede wszystkim przygotowywaniem elementów ogrodzeniowych z tego materiału. Podczas pracy uważnie dobieramy wszystkie parametry, dbając o odpowiednią energię, jonizację, przewodnictwo cieplne czy punkt rosy. W spawaniu metodą TIG możemy wykorzystać hel, argon lub ich mieszanki, a także dodatki w postaci azotu i wodoru. Elektroda jest osłaniana gazem, który wpływa też na napięcie łuku, skład spoiwa i kształt uzyskanej spoiny. W naszej firmie staramy się zawsze wykonywać estetyczne i trwałe połączenia, realizując prace z odpowiednią prędkością i natężeniem prądu.

Wysoka precyzja i trwałość

Proces spawania z użyciem metody TIG znacząco minimalizuje potrzebę wcześniejszego przygotowania materiału. Stal nierdzewna nie wymaga dodatkowej obróbki, dlatego musimy ją tylko oczyścić. Usługi tego typu możemy przeprowadzić na elementach o różnych grubościach. Duża zaletą spawania metodą TIG jest wąska strefa topienia, a także wysoka precyzja pracy. W procesie tym nie musimy korzystać z topnika, dzięki czemu powierzchnia materiału jest chroniona przed powstawaniem odprysków czy porowatością. Z uwagi na brak jakichkolwiek pozostałości po utlenianiu, elementy łączone w ten sposób są łatwe w czyszczeniu. Metoda TIG zapewnia też wysoką jakość i trwałość spawu, co ma szczególne znaczenie dla ochrony i trwałości gotowej konstrukcji. W naszym sklepie znajdziesz różne elementy wykonane ze stali, w tym profile ogrodzeniowe.

Jak przeprowadzamy spawanie elementów ze stali nierdzewnej?

Spawanie elementów ze stali nierdzewnej to usługa, która wymaga odpowiednich umiejętności i dostępności specjalistycznego sprzętu. Przed rozpoczęciem prac dokładnie oczyszczamy i osuszamy powierzchnię metalu, dzięki czemu jest ona pozbawiana resztek rdzy, smarów, olejów czy innych zabrudzeń. W procesie tym korzystamy z odpowiednich środków, takich jak roztwory zasadowe i rozpuszczalniki organiczne. Celem takich przygotowań jest zabezpieczenie stali nierdzewnej przed powstawaniem kraterów, które mogłyby uniemożliwić prawidłowe ułożenie spoin. W ten sposób podnosimy jakość i odporność wykonanych łączeń, a także ich estetykę. W Euromet Ogrodzenia gwarantujemy sprawną i bezstresową realizację tej usługi, ponieważ wszystkie prace wykonujemy na miejscu i dostarczamy gotowe elementy bezpośrednio do klienta. Zapewniamy szybki, bezpieczny i sprawny transport.