Znaczenie przesiewacza w przemyśle

Znaczenie przesiewacza w przemyśle jest nie do przecenienia. Bez niego niemożliwe byłoby przeprowadzenie wielu istotnych procesów produkcyjnych. Przesiewacz, czyli maszyna służąca do przesiewania materiałów sypkich i granulatów, jest wykorzystywany w różnorodnych gałęziach przemysłu – począwszy od górnictwa, a skończywszy na budownictwie. Dzięki przesiewaczowi możliwe jest dokładne rozdzielenie materiału na frakcje o różnej wielkości.

Najłatwiej przesiewacz porównać do sita, z tą różnicą, że służy on do pracy na znacznie większą skalę. Jego działanie polega na poddawaniu materiałom procesu przesiewania, który pozwala na efektywne oddzielenie od siebie elementów o różnych gabarytach. Dzięki temu mogą być one później wykorzystane w różnych procesach produkcyjnych.

Działanie przesiewacza

Proces działania przesiewacza jest stosunkowo prosty, ale jednocześnie efektywny. Materiał sypki, na przykład piasek, żwir czy węgiel, jest wsypywany na górne sito przesiewacza, które ma największe oczka. Elementy mniejsze od rozmiaru oczek przechodzą przez nie na niższe poziomu, a te większe zostają na górze. Następnie proces jest powtarzany z użyciem sit o coraz mniejszych oczkach, co pozwala na skuteczne rozdzielenie materiału na różne frakcje.

Wśród używanych w przemyśle przesiewaczy można wyróżnić kilka typów, różniących się m.in. sposobem napędu, wielkością oraz konstrukcją. Wybór odpowiedniego modelu jest zależny od wielu czynników, w tym rodzaju przesiewanego materiału, jego ilości czy wymaganego stopnia przesiewu.

Zastosowanie przesiewacza w różnych gałęziach przemysłu

Przesiewacze są wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu. Są niezastąpione m.in. w górnictwie, gdzie służą do sortowania różnego rodzaju kruszyw, węgla czy rudy. Przesiewacze są także nieocenione w przemyśle budowlanym, szczególnie przy produkcji betonu, gdyż pozwala na oddzielenie piasku od większych kamyków.

Z kolei przesiewacze o znacznie mniejszych rozmiarach oczek znalazły zastosowanie w przemyśle spożywczym czy też kosmetycznym. Są one wykorzystywane np. do przesiewania mąki, cukru, różnego rodzaju proszków kosmetycznych czy pigmentów. Skuteczność działania przesiewacza wpływa na jakość finalnego produktu, a co za tym idzie – na zadowolenie ostatecznego użytkownika.